Fara vid chiptrim

Det som framförallt lockar med chiptrim är farten och kraften. Men det finns även nackdelar vilket man bör vara medveten om.

  • Motorn

Vid överbelastning kan motorn slitas betydligt mer än normalt. Om så sker under längre tid kan det till och med gå sönder.

Överbelastningen ger även en genomsnittligt högre temperatur på motorn vilket i längden inte är bra.

  • Avgaser

Då förbränningen blir sämre i de fall som motorn trimmas kommer även mer avgaser släppas ut. Med andra ord är det en dålig väg att gå om man är mån om miljön.

  • Försäkring

Om man modifierat motorn gäller inte längre den del av försäkringen som kallas för ”maskinskadedel”. Denna ingår i halvförsäkring och helförsäkring och ger ersättning för skador på delar inom kraftöverföring om skada uppstår inom ett visst antal år efter produktionsår.

  • Olagligt

Det behöver inte vara olagligt att chiptrimma – men det kan vara det. Bilen måste efter att trimmet är placerat på plats genomgå en ny registreringsbesiktning för att få den typgodkänd. Om så sker är det lagligt att köra med fordonet.

  • Olycksrisk

Ju större motoreffekt desto större risk för grova personskador. Detta samband gäller inte alltid men de som inte är vana att köra extra starka fordon och sedan trimmar sitt fordon kommer troligtvis inte köra lika säkert som tidigare.